ahli
专家,成员

ahli astronomi
天文学家

ahli bahasa
语言学家

ahli bait
全家

ahli botani
植物学家

ahli bersekutu
准会员

ahli demografi
人口统计学家

ahli falak
天文学家

ahli falsafah
哲学家

ahli farmasi
药剂师

ahli geologi
地质学家

ahli gizi
营养学专家

ahli hikmat
术士﹐法术家

ahli iktisad
经济学家

ahli jawatankuasa
委员会委员

ahli jiwa
心理学者

ahli juri
陪审员

ahli kaji bumi
地质学家

ahli kuman
细菌学家

ahli kimia
化学师

ahli kartografi
制图者﹐绘制地图者

ahli nujum
占星家

ahli parlimen
国会议员

ahli sains
科学家

ahli sukan
运动员

ahli sihir
魔术家,魔术师

ahli serangga
昆虫学家

ahli sastera
文学家

ahli sains
科学家

ahli purbakala
考古学家

keahlian
会籍

mengahlikan
使精通﹐使熟练

例句/Contoh Ayat: 1. Ali merupakan ahli kepada persatuan matematik sekolahnya.
2. Ali rajin melukis untuk mengahlikan diri dalam bidang seni lukis.
3. Keahlian Ali telah digantung kerana melanggar peraturan persatuan itu.