salah
1. 错误的﹐不对的﹐不正确的
2. 不好的﹐有缺点的
3. 不中的﹐不准确的
4. 过错﹐罪过
5. 一种乔木
6. 其中一个(人或物)
7. 其中之一

salah ambil
拿错

salah amatan
错觉﹐幻觉

salah ambilan
误解﹐误会

salah angkuh
1. 不成体统的
2. 不适当的

salah bebal
各种错误

salah bantal
落枕而导致脖子酸痛的

salah cerna
消化不良

salah duga
猜错

salah erti
误解﹐曲解

salah hantar
送(寄)错

salah hati
愤怒﹐急躁

salah langkah
走错

salah larasan
失调﹐不适应

salah mulut
失言

salah sendi
扭伤

salah jalan
迷路

salah satu
其中一个(人或物)

salah sesuatu
其中之一

salah suatu
其中之一

salah nama
一种乔木

salah ajar
误导

salah pukul
1. 错怪了
2. 一次做完

salah periksa
(行为)迟钝

salah-salah
1. 虽然(即使)错
2. 假使不幸的话﹐或许﹐恐怕

bersalah
犯错误的﹐有罪过的

bersalahan
1. 与...大不相同的﹐有区别的
2. 身体不舒服的

bersalah-salahan
彼此对立的﹐彼此争斗的

kesalahan
罪行﹐缺点﹐过失

ketersalahan
误差﹐无意的过失

mempersalahkan
归咎于

menyalah
1. 违反﹐乖离
2. 不遵守规则或法律
3. 闪躲
4. 身体不舒服

menyalahi
1. 违反
2. 反对﹐责怪
3. 失信﹐失约

menyalahkan
1. 非难﹐归咎
2. 责怪﹐谴责
3. 闪避使落空
4. 否认

tersalah
1. 意外弄错的
2. 迷惑的﹐不中的
3. 受谴责﹐被责怪

menyalahajarkan
误导

menyalahfahamkan
误会

menyalahgunakan
滥用﹐妄用

menyalahtafsirkan
诠释错误

pesalah
罪犯,犯错的人