sumpah
1. 宣誓﹐誓约,誓言
2. 诅咒﹐咒骂

sumpahan
宣誓

sumpah celur
把手放入沸水或油发誓的仪式

sumpah jabatan
就职宣誓

sumpah palsu
伪证﹐发假誓

sumpah seranah
诅咒

sumpah serapah
诅咒

sumpah setia
忠诚的誓言

sumpah uji api
火誓

sumpah satir
血盟

sumpah-sumpah
变色龙

sesumpah
变色龙

balik sumpah
变色龙

bersumpah
1. 发誓
2. 立誓﹐宣誓
3. 誓言﹐起誓

bersumpah-sumpah
互相立誓

mempersumpahkan
叫立誓﹐监督...宣誓

menyumpah
1. 诅咒...﹐咒骂...
2. 立誓﹐宣誓

menyumpahi
诅咒...﹐咒骂...

persumpahan
发誓﹐宣誓

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock