tidaklah telaga mendapatkan timba
如有所求,要亲自来见
 
Orang yang berhajat itulah yang mesti pergi kepada orang yang dihajatinya.

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock