tanda
1. 记号﹐符号
2. 讯号﹐信号
3. 预兆﹐兆头﹐征象﹐迹象
4. 特征﹐证明﹐证据
5. 病症
6. 刽子手﹐行刑史
7. 一种海鱼

tanda bahagi
(数)除号

tanda bakti
贡品

tanda baca
标点符号

tanda bacaan
标点符号

tanda bukti
证据

tanda cema
证据

tanda diakritik
用来区别字母发音的符号例如e

tanda harga
价格标签

tanda hormat
致敬的,致于敬意的

tanda jalur
一种海鱼

tanda kali
乘号

tanda kurang
(数)减号

tanda kurungan
括弧,括号

tanda kurung
括孤

tanda kurung besar
大括孤

tanda kutip
引号, 摘录号

tanda minus
减号

tanda nama
名字标签

tanda panah
箭号

tanda penghubung
连号

tanda pengikat kata
引号

tanda peringatan
提醒人的记号

tanda perpuluhan
小数点

tanda petik
引号

tanda selar
烙印

tanda sempang
连号

tanda seru
感叹号

tanda sengkang
连号

tanda tambah
(数)加号

tanda tanya
问号

tanda-tanda
一种海鱼

bertanda
1. 订了婚的
2. 有记号的﹐记上记号的

bertanda-tandaan
交换订婚戒指

ikan tanda-tanda
一种海鱼

menandai
1. 点名
2. 签名
3. 细察﹐注视﹐端详
4. 辨认﹐识得出
5. (在...上)加记号﹐作记号

menandakan
1. 用记号(符号)表明
2. 显示﹐象征
3. 用...证明
4. 表明﹐表示﹐说明

penanda
作为记号用的东西

penanda wacana
语段

penandaan
记号﹐签名﹐署名

pertanda
1. 刽子手﹐行刑史
2. 征兆﹐预兆
3. 订婚礼物

pertandaan
记号﹐暗号﹐征兆

petanda
1. 征兆﹐预兆
2. 订婚礼物

tertanda
已画了标记的

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock