tengah
1. 在...中﹐在...内﹐在...当中
2. 里面
3. 正在﹐正当
4. 一半
5. 中间(的孩子)
6. 中间的,中央的

tengah buntar bayang-bayang
正午

tengah berat
(喻)怀孕

tengah hari
中午

tengah harungan
在海中

tengah jalan
半途﹐半路﹐路中间

tengah malam
半夜

tengah naik
太阳上升(上午九点左右)

tengah rumah
厅﹐中厅

tengah ruang
厅﹐中厅

tengah tubuh
年纪半百的﹐中年人

tengah turun
下午(约三点钟左右)

anak menengah
中间的孩子(上有兄姐﹐下有弟妹)

bertengah
上到一半(山)﹐进行到一半

boleh dibawa ke tengah
可以听(看)

garis tengah
直径

boleh ke tengah ke tepi
可适应自己

ke tengah
到中间﹐朝着中间去

menengah
走到中间﹐带到中央

menengahi
调解﹐斡旋

mengetengahkan
带到中间,放在适当的地方,提出

pegawai menengah
中级官员

penengah
中间人﹐调解人

pertengahan
中央﹐中间﹐半途

pertengahan tahun
年中

setengah
1. 一半
2. 不彻底的﹐不完全的﹐不完整的

setengah-setengah
有些,一部分﹐几个(人)

sesetengah
一部分﹐几个(人)

tengahan
半盾