yang
1. 乃,系…的
2. 关于﹐有关
3. 即是﹐那是说
4. 神,上帝
5. 一种攀缘的树,戟形的葡萄属

Yang Amat Mulia
阁下(加于长官名前之尊称)

Yang Berhormat
阁下﹐值得尊敬的

Yang Di-Pertua
主席﹐会长﹐首长﹐州长

yang kemudian
后者

Yang Maha Kuasa
至尊的

Yang Maha Mulia
阁下

yang mana
哪个﹐哪一个

akar yang-yang
一种攀缘的树,戟形的葡萄属

beryang-yang
背诵圣歌拜神,称赞或者崇拜神

kayangan
天国, 天堂

yang arif
给予法官或有学问的人的称呼

yang empunya
物主,占有者

yang-yang
神仙

yang punya
拥有者