bagai lebah menghimpunkan madu
十分勤劳
 
Orang yang sangat rajin.
例句/Contoh Ayat: Pak Dolah bekerja bagai lebah menghimpunkan madu untuk membina rumahnya dengan segera.

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock