beruk berjumpa pisang masak setandan
比喻贪婪的人轻易地获得利益
 
Orang tamak yang memperoleh keuntungan atau faedah dengan mudah

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock