hendak terbang tiada bersayap, hendak hinggap tiada berkaki
力不从心;想做一件事情但无能力
 
Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock