jangan jadi tikus mondok
1. 勿搬弄是非或说三道四
2. 不要做懒惰的人
 
1. jangan suka menceritakan atau menyebarkan perkara orang lain
2. jangan jadi orang malas

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock