jangan melangoi saja, tunduk-tunduk juga ke bawah
好景要忆苦难时
 
apabila mendapat kesenangan hendaklah ingat semasa susah

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock