jangan menghulur keris ke tangan orang
不要把权力交给别人,因为会毁了自己
 
jangan serahkan kuasa pada orang lain kerana boleh membahayakan diri sendiri

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock