marahkan telaga yang kering, timba dipecahkan
如果得不到某些人的帮助,则可以向其他人求助
 
Jikalau seseorang itu tidak dapat menolong, mintalah pertolongan daripada orang lain pula.

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock