ombak yang kecil jangan ditidakkan
星星之火可以燎原;别忽视小事,它会酿成祸害
 
Jangan dipermudah-mudahkan perkara-perkara kecil yang boleh mendatangkan bahaya

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock