sebab ayam seekor mengetahui hari siang
比喻一己之见不足以对抗众人的意见
 
pendapat satu orang tidak dapat melawan pendapat ramai

您使用广告拦截 (Adblock) 程序。
如果没有广告收入,
eKamus 将无法被维持。

请升级使用 eKamus Pro

或者关闭 Adblock